Webbshop Tidningen Detox-shoppen Zarahs Hälsoblogg   Zarah's Health Blog
 

 

Veckans visdomsord... Om mod

  Öppna föreläsningar/kurser > Fredag, Mars-14-2014

"Det har jag aldrig provat förut,
så det klarar jag säkert!"

//Pippi Långstrump

Läs mer...
 
 

Veckans visdomsord... Om lek och natur

  Veckans vishet > Fredag, Mars-14-2014

"Av alla platser som finns att sitta och äta på tycker jag bäst om såna som är uppe i ett träd."  

(Mia-Maria på Bråkmakargatan)

Läs mer...
 
 

Veckans visdomsord... Om kärlek

  Veckans vishet > Fredag, Mars-14-2014

Kärlek är som mässling, ju senare i livet den kommer, dess värre. / Okänt ursprung

Läs mer...
 
 

Veckans visdomsord... Om kärlek och tillgivenhet

  Veckans vishet > Fredag, Mars-14-2014

Kyssen är vad som har blivit kvar av paradisets språk... Joseph Conrad

Läs mer...
 
 

Veckans visdomsord... Om energi

  Veckans vishet > Fredag, Mars-14-2014

Vi lekte och lekte och lekte, så det är underligt att vi inte lekte ihjäl oss (Astrid Lindgren)

Läs mer...
 
 

Veckans visdomsord... Om olikheter

  Veckans vishet > Fredag, Mars-14-2014

"Ni frågar vilken färg jag föredrar. Äsch, det beror väl på var den sitter! Jag föredrar en vit ros framför en blå näsa. Därmed inget ont sagt om blått!" (Astrid Lindgren ♥ ♥ ♥)

Läs mer...
 
 

Veckans visdomsord... Om att finna sin inre mission

  Veckans vishet > Fredag, Mars-14-2014

Fråga inte vad världen behöver. Fråga istället vad som får ditt hjärta att sjunga. För vad världen behöver är fler människor med hjärtan som sjunger... ♥ ♥ ♥

Läs mer...
 
 

Fluor, farligt för barns utveckling menar forskare

  2014 Februari > Torsdag, Februari-20-2014

Idag finns 100.000 kemikalier i vårt samhälle, medan endast 5 procent av dessa är forskade på. Vi vet inte heller hur alla dessa kemikalier påverkas oss när vi kombinerar dem, samt kombinerar med stress, dålig mat, för lite sömn, läkemedel etc.

Det antal kemikalier som är farliga för oss och våra barn, ökar dagligen och de kemkalier som påverkar barns utveckling av hjärnan har dubblerats de senaste sju åren, enligt forskare. Ny rön om flour och dess påverkan publicerades nyligen i en vetenskaplig artikel i medicintidskriften Lancet Neurology.

”Vår stora oro är att barn över hela världen utsätts för okända giftiga kemikalier som i tysthet urholkar intelligensen, orsakar beteendestörningar, stympar deras framtida färdigheter och skadar hela samhällen, kanske allvarligast i utvecklingsländer”, skriver Harvardforskaren Philippe Grandjean och Philip Landrigan, från Icahn School of Medicine.

2006 publicerade de en lista på de fem kemikalier som har störst påverkan på hjärnans utveckling, och nu adderar de ytterligare 6 ämnen, däribland flour.  Andra ämnen som toppar listan är arsenik, bly, kvicksilver,PCB:er och toluen.

Fluor är ett icke-metalliskt grundämne som finns kemiskt bundet till olika mineraler i naturen. Fluor har atomnummer 9, är det 13:e vanligaste grundämnet, har den kemiska beteckningen F och tillhör gruppen halogener. I grundform bildar fluor en tvåatomig molekyl med sig själv och skapar på så vis F2, d.v.s. fluorgas.

Fluor är oerhört reaktivt, och räknas som det mest reaktiva och elektronegativa av alla våra grundämnen. Detta gör fluorgas mycket farligt och gasen förekommer aldrig i fri form i naturen, utan är alltid kemiskt bundet till mineraler. I bunden form är det oftast i form av fluorid.

Fluor används inom många olika användningsområden, men det som är mest känt i folkmun är sannolikt att det förekommer i tandkräm, plackbehandlingar, vid pensling av emalj etc. Det förekommer även i läkemedel, och har då som uppgift att förhindra läkemedlets metabolism och förlänga dess livslängd. Ett exempel är fluororganiska föreningar som förekommer inom läkemedelsindustrin såsom tex cancerförebyggande fluoruracil. 

I tandkräm förekommer fluor vanligtvis i oorganiska former såsom natriumfluorid (NaF) eller monofluoridfosfat (MFP), samt i vissa fall även som aminfluorid och tennfluorid. I dessa fall är alltså fluor bundet till mineraler, och förekommer således inte i fri form, gasform.

Fluor benäms ofta som farligt, och det finns mycket som tyder på att det inverkar negativt på människan, främst på vår energiproduktion och på våra enzymer (läs längre ner i texten). Dock så krävs en nyanserad syn på saker, och det är viktigt att känna till att fluor förekommer i olika former och är nödvändigt för tillväxt. Det mesta av det fluor vi får i oss lagras in i skelett och tänder, i form av fluorapatit. Vi människor har sällan, eller aldrig en brist på fluor, vilket till stor del beror på att vårt dricksvatten, våra tandkrämer m.m. är fulla av fluor. Att det således skulle behöva tillföras kroppen är inte särskilt sannolikt.  

F2, fluorgas (dvs en reaktion med fluor som är en tvåatomig molekyl) är starkt giftigt och kan ge svåra skador på hud och lungor, samt i vårt biologiska system. Det är också denna form som används till reaktiva föreningar, och som anses mycket farligt för oss människor och för vår natur och våra djur. Man får inte glömma att fluor förekommer bundet till mineraler av en anledning :) Fluororganiska föreningar finns vanligtvis inte i naturen och anses vara ogiftiga, som oktadekafluornaftalen. (eller mycket giftiga som perfluorisobuten och fluoretansyra).

Flour har en fantastisk förmåga att främja sammansmältning av metaller eller mineraler, vilket också är anledningen till namnet så ”fluere” betyder ”att flöda” på latin. Det är denna förmåga som gör att den så enkelt kan sammansmälta med mineraler, och på så vis är så uppskattad och frekvent använd inom industrin.

Flour som används i vårt kranvatten och i tandkrämer härstammar från början från aluminiumproduktion, och är en restprodukt/avfall i form av natriumfluorid. Restprodukt i form av natriumfluorid är svår att eliminera och på grund av stora avfallsproblem, började man istället att använda det som konsumtion (på samma vis som under andra världskriget då nazisterna använde fluor som nervgift). Många hävdar att en väldigt effektiv PR-kampanj är anledningen till att befolkningen fortfarande tror att fluor är hälsosamt, på samma vis som att många andra produkter marknadsförs som hälsosamt för att sälja mer (mjölk, vete, socker, dåliga margariner etc etc).

Vi människor förlitar oss gärna på myndigheter, och har en tendens till att lyssna på det som är positivt, och inte på det som är negativt för oss (detta togs nyligen upp på Vetenskapens värld). Oavsett, så var den man som sattes in som advokat och som ledare av PR-kampanjen även en av de ägare som drev ett av USA:s ledande aluminiumföretag, och som på så vis hade som uppgift att lösa avfallsproblematiken. Utifrån denna koppling, så är det lämpligt för alla att göra sig sin egen uppfattning.

Redan 1958 började alla framtagna studier och påståenden att ifrågasättas, och Kettering Laboratoriet vid Universitetet i Cincinnati gjorde ett sammandrag av 8700 vetenskapliga artiklar som på olika sätt påvisade att fluor skulle vara ofarligt. Sammandraget visade att dessa inte stämde överens med originalen. Idag ifrågasätts fluor alltmer, både på grund av dess negativa egenskaper, men även då det inte finns tydliga studier som visar att det faktiskt har en positiv påverkan på tex våra tänder.

Varför är fluor farligt?

- Vi människor har ett oerhört viktigt enzymsystem, där enzymer fungerar som katalysatorer och aktiverar olika viktiga reaktioner i kroppen. Enzymbrist bidrar således till att allt går långsammare och att vi får dålig matsmältning m.m. Fluor är ett starkt enzymgift.

- 1993 genomfördes studier på 445 000 barn i USA, Indien och Japan, där alla barn bodde i områden med naturligt höga halter av fluor i dricksvattnet. I samtliga fall utgjorde en högre fluorhalt i dricksvattnet fler hål i tänderna.

- Fluor påverkar hjärnans förmåga att utföra signalfunktioner, vilket innebär att informationen antingen blir inkomplett eller felaktig.

- Fluor kan bidra till demens och att epidemologiska studier visar att intag av fluor kan sänka IQ:n hos barn.

- En annan studie visade att 5-10-åringar som drack kranvatten med fluor femdubblade sina risken för att drabbas av bentumör, osteosarkom, vid 10-19 års ålder. Högst känsligheten förekom vid 6-8 års ålder.


- Den danske tandläkaren Henrik Lichtenbergs forskning visar att fluor stör bildande av kollagen och leder till förstörelse av vävnaderna i senor, skelett, muskler, hud, lungor, brosk, njurar och luftrör. Det visar också att fluor bidrar till ett förvirrat immunsystem och att det på så vis kan ge autoimmuna sjukdomar.

- Enligt Dr Blaylock, USA, så finns det ett tydligt samband mellan fluor och ADHD, autism, och andra former av utvecklingsstörning.

- Fluor stimulerar granulatbildning och syrekonsumtion hos vita blodkroppar men hämmar dessa processer när den vita blodkroppen utsätts för främmande ämnen i blodet, Också små mängder fluor minskar deras phagocytoseringsförmåga

- Fluor hämmar bildandet av antikroppar i blodet.

- Fluor hämmar sköldkörtelns funktionsförmåga då det binder till tyrosin och tar över den plats som jod skall ha för en fungerande produktion av sköldkörtelhormon. Istället för 1 tyrosin och 3 jod (T3) eller 1 tyrosin och 4 jod (T4), så skapas hormoner som är overksamma, med fluor istället för jod.

- Fluor är starkt oxidativt och påskyndar således kroppens åldringsprocesser, samt ökar risk för sjukdomar relaterade till oxidation och nedbrytning.

- Fluor lagras i hjärnan och kan med tiden nå skadliga nivåer, med minskad utveckling och inlärning som exempel på symtom. Fluor påverkar även hippocampus, vilket är anledningen tilll att det använts för att manipulera människors beteende och humör, t ex bland krigsfångar under andra världskriget.

- Innehållet av fluor i en tandkrämstub är tillräckligt för att döda ett tolvkilos barn. I USA är tandkrämstuber med fluor försedda med varningstext.

Läs mer...
 
 

Alla ♥ dag - Fjärde chakrat... hjärtchakrat

  2014 Februari > Fredag, Februari-14-2014

Idag är det alla hjärtans dag, och även om kärlek och hjärtat behöver vårt fokus alla av årets dagar, så är det en fin dag... särskilt om man bortser från dess materialistiska delar. Hjärtchakrat är vårt fjärde chakra, och det är också där vi tar in och skickar ut kärlek (positiv energi), och det är där vi finner vår medkänsla/empati och freds- och rosökande. Genom att fokusera på hjärtchakrat, så kan vi heala oss själva och utveckla oss andligt. Allt startar i hjärtat.... ♥

På indiska heter hjärtchakrat Anahata och dess färg är grön, och ibland rosa. Hjärtats elementet är luft och det är också därför som just hjärtchakrat lätt kan hamna i obalans, om vi blir för stressade eller oroliga. Hjärtat vill och söker ro, balans, frihet och ovillkorlig kärlek. Och det är genom hjärtat vi lär oss att ge utan krav, att känna för andra, utan att för den sakens skull ge bort oss själva. Med hjärtat kan vi lyssna in, känna efter vad vi egentligen önskar av livet och de vi möter... Var våra gränser går och hur vi vill leva våra liv.

Man brukar säga att intuitionen sitter i magen (magkänsla), medan hjärtats vilja och önskan snarare kan liknas vid vår inre mission ur ett större perspektiv. Så länge vi följer hjärtat går vi på vägen mot lycka och balans. Och när vi går emot det vi brinner och älskar, så hamnar vi ur balans och i diket på livets väg.

Att balansera hjärtchakrat är viktigt och det är också här som din andliga utveckling startar. Det är här som du kan få en förståelse för livet och universum, och att vi alla hör ihop och är här för varandra. När du mediterar med hjärtchakrat som fokus, så blir helheten enklare att se, och varför vissa saker och varför vissa saker inte händer. Genom att utveckla hjärtchakrat på ett djupare plan, så blir det lättare att ta hänsyn till andra människor och att leva tillsammans, sida vid sida, i kärlek. Det blir lättare att förstå att andra känner, tycker och tänker annorlunda, och att det är okej. Att det är våra olikheter som är det fascinerande och utvecklande, och att de saker som vi ser hos andra, endast är speglingar av det vi har inom oss och behöver arbeta med, och eller har arbetat klart med.

Med hjärtchakrat i fokus blir det självklart att ta hand om kroppen, att äta och leva hälsosamt och ta hand om den underbara kropp som vi lånat under vår tid här på jorden. Det blir också självklart att djur och natur är en del av oss, och uppenbart hur viktigt det är att vi tar hand om dem som en del av oss.

Som alla starka sidor vi har inom oss, så kan de lätt bli en svaghet om och när vi får för mycket av det goda. Hjärtchakrats demon är sorg och smärta, vilket vi också lätt kan hänvisa till det vi kallar ett "krossat hjärta". Det hjärtat är ovillkorlig kärlek, och så snart något villkoras, så börjar en överlevnadsprocess, med fokus på att samla så mycket kärlek som möjligt. Kanske vaknar vårt inre barn till liv, och vi minns hur vi blev bortvalda eller oälskade som barn. Helt plötsligt är vi som små ensamma barn igen, och har mindre lätt att styra våra val och prioriteringar. Vi vet mycket väl att det vi gör, det förhållande vi har till oss själva eller andra inte är sunt, men hjärtat lever sitt egna lilla liv, oavsett hur mycket hjärnan försöker tala om att det är dags att släppa taget eller omvärdera.

När hjärtchakrat blir överaktivt, så kan det lätt uppstå avund, missunnsamhet, svartsjuka och de mörkare sidor som hjärtat står för. Istället för att älska varandras olikheter så börjar vi förändra varandra och låsa in varandra i omöjliga situationer. Liksom vid hjärtesorg, så är det lilla barnet inom oss som försöker styra oss från risken att såras eller skadas. Att vi genom kontroll vet att vi kan undvika saker som gör oss ont och som är svåra. Att det sedan ger stora konsekvenser gentemot oss själva och de vi älskar, är mindre lätt att se när hjärtat är i obalans. Under vår tid här, så möter vi både kärlek. uppskattning och värme, men också avvisande, övergivenhet och vi har alla blivit lämnade någon gång under livet. Vi är alla med om svåra saker och situationer, som trauman, andras människors svek, dödsfall och annat som får oss ur balans. För varje gång det sker så blir muren kring hjärtat tjockare och tjockare, som skydd för oss och våra fortsatta liv.

Att känna maktlöshet, skam och ta emot kritik kan lätt skapa blockeringar i hjärtchakrat, med resultat att vi begränsar oss och vår kärlek, och själva har svårt att ge ren kärlek... För att kunna ge och ta emot ren kärlek, utan villkor, så behöver vi rensa oss från det gamla, läka och eliminera de blockeringar, antaganden och värderingar som sitter i vägen. Vi behöver lära oss att älska som ett litet bebis, som är helt oförstörd och som bara älskar utan att tänka på vad som kan gå fel, eller vad som kan göra oss illa. När vi har blockeringar, så är det lätt att börja tvivla på sin rätt att känna sig älskad eller värd någons annans kärlek, och vi ställer till det eller iscensätter draman för att eliminera den rädsla som blomstar upp. Istället för kärlek, uppstår beroendesituationer, behov av bekräftelse och prestation.

Blockeringar i alla dina chakran, oavsett om du har den nya eller gamla auran (7 chakran som den gamla auran, eller 3 chakran, som du har efter en auratransformation), kan skapa obalans i hjärtchakrat. Att rensa bort blockeringar kan beskrivas som att skala en lök... där man eliminerar lager efter lager, antingen genom emotion code, auratransformation eller olika personliga utvecklingsresor.

När du balanserar upp ditt hjärtchakra, så har du inte längre behov av bekräftelse utifrån, utan älskar dig själv precis som du är, och är nöjd med det enkla och lugna, snarare än att hela tiden jaga kärlek oavsett pris. Då du får tillbaka din totala balans, så minskar alla de symtom som tyder på ett överaktivt hjärtchakra, men också de tendenser som uppstår vid ett underaktivt hjärtchakra, såsom en överkritisk eller narcissistiskt personlighet och oförmåga att leva sida vid sida med andra människor på ett kärleksfullt och harmoniskt vis. Du får väldigt mycket enklare att sätta egna gränser och att se vad som är viktigt för dig i relationen till dig själv och andra. Du ser enklare vad som är den inre önskan, och det blir också lättare att gå från tanke till handling och manifestera det du önskar.

Hur gör man då för att balansera upp sitt hjärtchakra?

- Du kan göra en auratransformation, där du inte längre fokuserar på kronchakrat och tar in energi utifrån, utan istället fokuserar på ditt hjärta och på att samla tillbaka din egen energi, vara ren från andras energier och på så vis mer mottaglig för vad som är du och vad just du vill och behöver. När du genomgår en auratransformation så sammansmälter 7 chakran till 3, och många upplever att det är mycket enklare att behålla sin balans.

- Du kan även rensa bort gamla skydd genom emotion code, som innebär att du skalar bort alla lager som byggts upp, och att du på så vis blir renare och renare från det som varit och istället kan fokusera på det som är viktigt för dig.

-  Hjärtchakrat har samband till lungor och luftelementet, vilket innebär att andningsövningar kan ge oss balans även i hjärtat. När vi andas in, så drar hjärtat ihop sig, medan utandning ger det motsatta, dvs att hjärtat ökar sin kapacitet och pumpar in blod. Att andas snabbt och i bröstet ger således även problem med hjärtat. Att istället fokusera på djupandning och på att andas in och ut långsamt, ger ett lugnare hjärta. 

- Yoga, yoga, och yoga... eller Qi gong. Träning och frisättning av din egen energi och dina blockeringar är lättare att hjälpa på traven om du både jobbar inifrån och utifrån. Fokusera på din andning och låt de blockeringar som kommer till dig, få släppa taget. Ta allt steg för steg... Prestation är en obalans, så släpp prestationen helt och låt det bli som det är tänkt. Att träna yoga på detta sättet innebär mindre fokus på den västerländska synen på träning, och fokuserar mer på din inre balans. Poweryoga kan vara bra i många uppbyggande syften, medan den lugnare yogan oftare skapar reflektion och flöde inom oss.  Håll dina positioner till allt släpper, och låt det som satt sig i kroppen få släppa taget.

- Meditation med fokus på hjärtat är oerhört harmoniskt, och att istället fokusera på att plocka tillbaka sin energi genom hjärtat istället för att samla utomstående energi via kronchakrat, kan förändra mycket inom oss. Att fokusera på tacksamhet, att lägga sina händer på hjärtat och känna in i varenda cell vad som är viktigt för oss. Att samla oss själva i lugnet, och låta det vi önskar och brinner för bli tydligare och tydligare. När du riktar ditt fokus mot hjärtchakrat känner du lätt om det är blockeringar eller flöde, om det är hårt eller mjukt, om det finns stress eller lugn, om det gör ont eller känns bra.

- Träna på att uttrycka din kärlek både till dig själv och andra, och var noga med att andlig prata nedlåtande om dig själv, varken i tal eller i tanke. Om du ser sådana mönster inom dig, så fråga sig själv var de kommer ifrån. Kanske är de åsikterna inte ens dina egna? Träna också på att gråta, att känna det som du känner oavsett om det anses vara rätt eller inte. Gråt hjälper dina blockeringar att släppa och det är viktigt att tillåta allt att få den plats som det behöver...

Vi förväntas ofta vara starka och tåliga, medan det vackra egentligen ligger i att bara vara sig själv, oavsett om man känner sig glad eller ledsen. Och det är bättre att släppa på sorg direkt, innan det sätter sig i kroppen i form av fysiska problem. Om du har svårt att släppa på kontrollen och tillåta gråt och sorg att komma fram, så se på en sorglig film eller lyssna på musik. Fastna inte i det ledsamma... utan släpp ut det du behöver och släpp sedan taget och gå vidare. Fråga vad du har av lära av det som hänt, och fokusera på att integrera lärdomen så att den lektionen inte längre upprepas i ditt liv.

Läs mer...
 
 

Reningsverk testar effektiva tekniker för läkemedelsrening

  2014 Februari > Onsdag, Februari-12-2014

Ett nytt tvåårigt utvecklingsprojekt på KTH arbetar med att ta fram effektiva tekniker för läkemedelsrening, vilket är en av de viktigaste frågorna inom hälsa och miljö.  Målet är att reningsverk skall kunna ta hand om svårnedbrytbara substanser inom loppet av några år.

I dagarna etablerades den mobila testanläggning som skall undersöka reningen. Anläggningen ligger  djupt nere i berget på Lidingö, Käppala reningsverk. Testet baseras på tio parallella linjer som testar två tekniker för läkemedelsrening i olika kombinationer. Det som används i nuläget är nedbrytning med ozonering följt av filtrering med aktivt kol. Sedan slutet av oktober har reningsanläggningen körts i en grundinställning.

Att läkemedelsrester i vårt grundvatten är ett problem är känt sedan länge. I Europa ökar intresset för rening av läkemedelsrester vid reningsverk, med Schweiz som det mest aktiva landet. Reningsförsök i liknande projekt pågår, förutom i Schweiz, enbart i Tyskland och Sverige. I övrigt handlar det europeiska arbetet i dagsläget om kartläggningar av problematiken, vilket således är en teoretisk process snarare än en praktisk sådan. Det schweiziska intresset beror främst på att en del vattendrag i landet har väldigt hög koncentration av renat avloppsvatten.

De svenska försöken syftar till att få fram en praktisk, effektiv och förhållandevis resurssnål teknik som ska fungera som ett extra reningssteg i kombination med den rening som finns på dagens reningsverk. På Käppala används utgående renat avloppsvatten vid försöken. Den ordinarie processen på Käppalaverket består av både biologisk och kemisk fosforreduktion, biologisk kväverening och polering i sandfilter.

Resultatet analyseras både kemiskt där halterna av 95 ämnen mäts och biologiskt där regnbågslax exponeras för det renade avloppsvattnet. Det görs bland annat eftersom många av de ämnen som mäts förekommer i så låga doser att de visserligen är möjliga att hitta i vattnet men koncentrationen är så låg att det inte går att kvantifiera resultaten av mätningarna. En påverkan på fiskarna gör det alltså möjligt att få ytterligare en kontrollstation av hur rent vattnet egentligen är.

Läs mer...
 


Om Zarah
Zarahs utbildning
Kalendern
Öppna föreläsningar/kurser
Boka konsultation
Inspirationsbloggen
Zarah´s träningstips
Veckans inspirationsbrev
Veckans vishet
Veckans hälsotips
Sveriges bästa hälsohak
Pressbilder
Alla våra sajter

   Sök blogginlägg
 
2014
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2013
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2012
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2011
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2010
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2009
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2008
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

2007
Augusti
September
Oktober
November
December
Community med hälsa och motion för hela familjen